Talande Webb bygger på de krav som Dyslexiförbundet ställt i boken Framtidens läromedel

Talande Webb bygger på de krav som Dyslexiförbundet ställt i boken Framtidens läromedel:

De viktigaste kraven är att hjälpmedlet ska ge användaren möjlighet att:

 • navigera i menystrukturer med peka/läs upp-funktion
 • skumläsa i rubrikstrukturen med peka/läs upp-funktion
 • göra individuella inställningar som sparas i hjälpmedlet och återanvänds på nästa anslutna webb som besöks
 • läsa html, pdf och word i originalformat, med bibehållen design och struktur (alltså inte i ett separat textformat)

De viktigaste personliga inställningar som användaren ska kunna välja att göra är:

 • fokus/nedtoning (färg och transparens)
 • läslinjal (färg, bredd och transparens)
 • textremsa (typsnitt, textfärg, bakgrundsfärg)
 • visuellt stöd i form av att varje ord markeras (textfärg och bakgrundsfärg)
 • ändra storlek på text
 • byta typsnitt
 • byta textfärg
 • byta bakgrundsfärg
 • byta röst

Framtidens läromedel, en kravspecifikation för läromedel och undervisning, med bakomliggande behovsinventering, öppnas i nytt fönster

För mer information om Talande Webb, kontakta talandewebb@funka.com

Annonser: