Det onämnbara versus CP

Att göra jämförelsen med rasism handlar inte om att förminska kampen mot rasism. Utan för att åskådliggöra hur långt ner på skalan människor med funktionsnedsättningar är. De uttalanden av rasistisk karaktär i samma nivå som att CP-skadade är att jämföra med grönsaker skulle fått annonsörer att dra sig ur och chefer att springa runt med yxor för att separera sig med dylika påståenden.

Funktionsnedsättningar är något som förekommer hos alla etniciteter, kön och åldersgrupper. Kanske är det därför det är så tacksamt att kränka dem. Samt att det fungerar som en tillåten ventil där människor kan släppa ut sin galenskap i landskapet där minsta felsägning kan få jorden att skaka. Människor med funktionsnedsättningar är upptagna med att kämpa för sina liv för att få tillgång till den assistans de behöver, för att leva självständigt och bara vara sig själva. Eller så för de debatt med politiker som ständigt försöker inskränka på lagar och regler som hotar deras rätt att vara en självklar del av samhället. Människor med funktionsnedsättning tvingas gå i försvarsställning då hela tillvaron är hotad. Vem har då tid att föra en offensiv?

Det är lätt som en plätt

Olika diagnosgrupper står mot varandra allt som oftast är min uppfattning. Beslutsfattarna tuffar på utan större motstånd och diagnosfragmenteringen i sin natur hindrar ett inkluderande tänk när alla slåss för just sin bit av något som är en helhet.

Så hur kan man bli en kraft att räkna med? I Sverige föds ungefär 200 barn per år med en CP-skada. Och jag har en obekräftad siffra på att det ungefär finns 50.000 personer som innehar diagnosen CP i Sverige idag. Om varje person med CP-skada har tre personer i sin närhet så blir det ungefär 150.000 anhöriga. Om 20 % av dessa, alltså 30.000, skulle gå ihop och maila annonsörerna för Mix Megapol och berätta att de inte tänker köpa deras produkter så skulle genomslaget bli enormt. 30.000 potentiella konsumenter är ingen liten siffra, inte när det gäller en inkorg i mailen.

Tänk nu vad vi skulle kunna göra tillsammans, allihopa inom funktionshinderrörelsen. Hur mycket skulle vi kunna rasa och folkstorma om vi la manken till? Jag lovar, tillräckligt för att göra många marknadsavdelningar nervösa.

Alla är så förbannat kränkta nu för tiden

Att ordet kränkt används lättvindigt idag är i sig inte en anledning att inte ta kränkningar mot personer med funktionsnedsättning på allvar. Bara att läsa följande i artikel 5 gällande konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

”Konventionsstaterna ska förbjuda all diskriminering på grund av funktionsnedsättning och garantera personer med funktionsnedsättning lika och effektivt rättsligt skydd mot diskriminering på alla grunder.”

Men att gå på annonsörerna är nog effektivast. Hota att inte spendera pengar. Och är vi många som kommer överens om vilka företag som ska punktmarkeras så kommer ett resultat i slutändan. Det är jag övertygad om. Så tänk på det nästa gång du blir upprörd. Slå edra gemensamma nävar i samhällets köksbord så det dundrar.

Eller så kan vi fortsätta bjäbba om vem som har mest rätt till parkeringstillstånd.

Jon Klarström

Annonser: