Är du, du eller dem?

Världen drar i två riktningar samtidigt. Kort och gott kan man säga att de som vill dö, får inte det. Och de som vill leva, får inte det. Och även om man på individnivå inte kan jämföra tragedier så tror jag att så länge den här tvetydigheten finns i samhället så kan man inte riktigt komma tillrätta med alla problem som gäller respekten för sina medmänniskor. För dubbla budskap underminerar vad som är rätt och riktigt. Även om man inte ser det tydligt, så finner man en känsla av orättvisa något som inte känns rätt. I orättvisan uppstår motsättningar, de som får och de som inte får.

Du kostar för mycket

Nu senast var det gubbar med prostatacancer som ville ha medicin för att förlänga sitt liv så länge som möjligt. Visst de är gamla, men de är inte mindre människor för det. Så hur kan man ens skriva något sådant som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gör.

“För den här åldersgruppen av patienter tillkommer indirekta kostnader eftersom produktion minus konsumtion resulterar i ett underskott. Förlängd överlevnad för den här åldersgruppen ger därmed upphov till ökade samhällskostnader.”

Detta resonemang känns bekant gällande assistanskostnader som “skenar”. Tillgängligheten som diskrimineringsgrund. Och sist men inte minst när SD snackar flyktingpolitik.

Och så länge man kämpar mot orättvisor för en grupp människor så avfärdar man andra gruppers liknande krav och rättigheter. Och för de människor som befinner sig utanför de försvarade grupperna blir dubbelmoralen extra tydlig. 

Om en person som är sjukskriven tar livet av sig för att försäkringskassan genom sitt regelsystem avfärdar sjukdomen som bluff så är det en besparing. Om ett barn med cancer avlider är det en tragedi. Om ett barn med CP avlider så är det en besparing och ingen skada skedd. Om någon som fråntagits nattassistans kvävs ihjäl en natt så var det lika bra att det hände. Om en gubbe dör i förtid så är det bara bra för samhällsekonomin. Om ett barn tar sitt liv är det katastrof.

Mänskliga rättigheterna då?

Men hur rimmar detta med de mänskliga rättigheterna? Första meningen i första artikeln lyder så här kort och gott.

“All human beings are born free and equal in dignity and rights.”

På svenska är det översatt till “Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” Dock är detta en felöversättning och det ska egentligen lyda “”Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter.” Detta är varför jag citerar den på engelska först.

Där står inget att cancerungar står högre i kurs än CP-barn. Det står inget att någons död är mer tragisk än någon annans. Alla är fria och har samma rättigheter.

Därför måste man angripa alla orättvisor på alla fronter samtidigt. Det är inte ok att trakassera någon på nätet, varken små flickor eller vuxna kvinnor. Gubbar och gummor är varken mer eller mindre värda än invandrade människor. Personer som tänker annorlunda eller sitter i rullstol innefattar också gruppen människor. Inte någonstans ska man göra skillnad på vem som bidrar till ekonomin mer än någon annan.

Alla människor har samma rättigheter.

Jon Klarström

Annonser: