Bertil Allard

Jag är idag ägare av Hörsam, ordförande i Hälsoteknikalliansen och har lång erfarenhet av ortopedteknik, produktutveckling och internationell marknadsföring av hjälpmedel. Jag älskar att skriva och tycka om vård och omsorg.

John Wayne bor inte här

För en tag sedan kom Hörselskadades Riksförbunds (HRF) Årsrapport 2009, med det passande namnet ”John Wayne bor inte här”. HRF:s årsrapport är alltid en höjdpunkt på året. Så mycket samlad kunskap om svensk hörselvård får man leta efter. Man kan fråga varför andra brukarföreningar inte ger ut motsvarande spännande rapporter. Eller gör de det?

HRF-rapporten fokuserar år 2009 på orättvisorna i olika avgiftssystem för hörselskadade. De varierar mellan landstingen och HRF säger, att de som regel bryter mot Hälso- och Sjukvårdslagen. Inget landsting protesterar värst mycket mot beskrivningen, men försvarar sig med att högkostnadsskyddet, som man i de flesta landsting inte låter hörselavgifterna omfattas av, inte har höjts på mängder av år.

Det låter som en spännande läsning och det är det, men vad skrev då media? Rikspressen skrev inte en rad och inga bilder eller ljud från public service. Lokala media skrev mer flitigt och mest om hur det egna landstinget låg till. Efter några dagar vaknade dock public service och uppmärksammar rapporten. Givetvis noterade man inte vad som är mest anmärkningsvärt och värt att debattera, som jag beskrev ovan, utan att män i Västra Götaland får dyrare (10%) hörapparater än kvinnor! Inget fel i att man uppmärksammar detta, men allt annat som man inte skriver om.

Viktiga skillnader

Personligen tycker jag att den utomordentliga rapporten mer skulle uppmärksammat andra orättvisor, till exempel:

  • Varför får bara var tredje hörselskadad i vissa landsting dubbla hörapparater, när riksgenomsnittet är 56 procent och det uppskattade behovet är 80 procent?
  • Varför pratar man så lite om köerna? De varierar, men är på vissa ställen, som i Stockholm, helt oacceptabla.
  • Varför talar man inte mer om vad det är för oftast åldriga hörapparater landstingen ger sina innevånare?
  • Varför pratar man så lite om tillgänglighet? Hörselproblemen ökar med ökande ålder. I åldersgruppen över 85 år är ungefär varannan individ hörselskadad. 116 000 i den gruppen personer får allt svårare att komma till hörcentralen, då landstingen för att spara pengar, stänger igen dem.

Bertil Allard
Styrelseordförande i Hörsam 

Annonser: