Kultur

 • TV-rekord väntas vid Paralympics i Rio 2016

  Med 500 dagar kvar till invigningen av Paralympics i Rio 2016 meddelar Internationella paralympiska kommittén (IPC) att de förväntar sig rekord sett till TV-tid och global publik. För första gången antas spelen nå en växande global publik om fyra miljarder.
 • SF Bio ändrar sig, svenska filmer ska visas med text

  Från och med den 5 december 2014 visar SF Bio även alla svenska filmer med svensk textremsa. Detta för att underlätta för alla dem som har svårt att uppfatta vad som sägs i filmen.
 • KRITA – med fokus på kreativt skapande

  KRITA är ett nytt projekt inom kreativt skapande för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Med medel från Arvsfonden kommer Folkuniversitetet i Stockholm att erbjuda konst- och konsthantverkskurser, utåtriktade konstprojekt och uppsökande workshops.
 • Nationalmuseum lanserar filmer på teckenspråk

  Som första konstmuseum i Sverige lanserar Nationalmuseum filmer på teckenspråk. Filmerna innehåller ett antal verk från samlingarna som visas i utställningen Highlights och går att se i museets app och på webbplatsen.
 • App för den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor

  Den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor lanserar i samarbete med Ziggy Creative Colony en app för Iphone. 8 Sidor ges ut av Centrum för lättläst som gör böcker, nyheter och information för alla som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.
 • Kulturrådets första delmål inom funktionshinderspolitiken är uppfyllt

  Samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag via Kultursamverkansmodellen har nu tagit fram en handlingsplan för ökad tillgänglighet. Kulturrådet kan konstatera att det första delmålet därmed är uppfyllt.
 • Pluspolarekortet - lägre trösklar till kulturen i Lidköping

  För att förbättra tillgängligheten till kultur- och fritidsutbudet i Lidköpings kommun för personer med olika former för funktionshinder lanserar Lidköpings kommun pluspolarekortet, ett kultur- och fritidskort som ger fritt inträde för medföljande person till diverse aktiviteter.
 • Teknikuppdrag möjliggör bio för fler

  Regeringen gav i mitten av november Svenska Filminstitutet (SFI ) och Post- och telestyrelsen (PTS ) i uppdrag att öka tillgängligheten till bio för människor med nedsatt syn eller som har läs- och skrivsvårigheter.
 • Tekniska museet vann 1,7 miljoner till innovativt tillgänglighetsarbete

  Förra veckan blev det klart att Tekniska museets nya science center får 1,7 miljoner kronor i finansiering genom Post- och telestyrelsens innovationstävling Leka, lära, leva i konkurrens med 43 tävlingsbidrag. Pengarna ska användas till att alla barn ska ha möjlighet att lära naturvetenskap och teknik på ett interaktivt och lekfullt sätt.
 • Pengar till forskning om teckenspråksteater

  Det treåriga forsknings- och utvecklingsprojektet Delaktighet och teater (DoT), ett samarbetsprojekt mellan Örebro universitet, landstinget och kommunen samt Länsteatern och Riksteatern, har för andra året fått 750 000 kronor från Kulturrådet. Projektet ska utveckla teckenspråkig scenkonst med Örebro som ett nationellt nav.
 • Mifforadio årets folkbildare

  Mifforadio från Malmö får årets folkbildarpris av Studieförbundet Vuxenskolan. Priset delades ut den 15:e juni, på Aros Kongresscenter i Västerås.
 • Ny rapport med barns åsikter om talböcker

  Något som blir tydlig i rapporten är ”att barnen uttrycker att de har både positiva och mindre positiva upplevelser av bemötande på olika typer av bibliotek, och att de uppskattar att få uppmärksamhet, tips och hjälp när de behöver, men utan tillrättavisningar vad gäller bokval.”
 • Ny utökad utgåva av boken Dyslexi

  Nu finns en ny utökad och uppdaterad utgåva av boken Dyslexi. Från teori och praktik, skriven av Torleiv Høien och Ingvar Lundberg. Den förmedlar de senaste årens utveckling inom den internationella dyslexiforskningen och tar upp vilka pedagogiska åtgärder som har störst effekt.
 • Kulturrådet skärper kraven på ökad tillgänglighet inom kulturlivet

  Att kulturlivet ska vara tillgängligt för alla kan tänkas självklart. Så är det inte idag, det finns grupper som inte tar del av kulturella upplevelser. Statistik från bland annat SCB och Folkhälsoinstitutet visar att personer med funktionsnedsättning tar del av kulturlivet i mindre utsträckning än andra. Kulturrådet lämnade den 15 mars en rapport till regeringen som beskriver hur tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning såg ut inom det offentligt finansierade kulturområdet under 2012.
 • Martin Nilsson vinnare i Väsby Melodifestival 2013

  Vinnaren av Sveriges enda melodifestival för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Martin Nilsson, sjöng ”Rosalita” inför 1 200 åskådare i en fullsatt arena på Scandic InfraCity.
 • Utställningen BARN DOM nu på Stockholm Arlanda Airport

  Tack vare ett samarbete mellan Barncancerfonden och Fotografiska fick elva ungdomar från hela landet delta i en fotokurs vid Fotografiska Akademin under 2012. Resultatet av projektet blev utställningen BARN DOM som visades på Fotografiska under hösten. Tjugoåriga Amanda Möllenhoff, som drabbades av leukemi vid tre års ålder, är en av deltagarna i projektet och vars bilder nu även kommer att kunna beskådas på Stockholm Arlanda Airport.
 • Graffitiworkshop i Kosovo för ungdomar med funktionsnedsättning

  Två rullstolsburna killar ska genomföra en graffitiworkshop under tre dagar på Ferizaj Art Festival i Kosovo, under vecka 15-21 april 2013. Du kan bli belönad om du hjälper till och bidrar så att graffitiworkshoppen kan bli verklighet!
 • Teaterföreställningen du absolut inte behöver se

  Den klassiska berättelsen om den dövblinda flickan Helen Keller och hennes lärarinna tar plats på svensk scen för första gången på över 50 år i ett samarbete mellan Teater Relevant, Förbundet Sveriges Dövblinda och Tekniska museet. Klas Wiljergårds Helen Keller riktar sig till alla vare sig de är döva, hörselskadade, hörande, blinda, synskadade, seende eller dövblinda.
 • JAG och min mat

  Föreningen JAG har lanserat en ny bok som handlar om mat. De medverkande i boken är 26 stycken medlemmar i JAG som delar med sig av sitt vardagsliv och sina favoriträtter. Man bjuder också på sina tankar kring mat och ätande och smarta tips för den som tycker att det är krångligt att äta när man har stora funktionsnedsättningar och behöver personlig assistans.
 • Tillgängligheten i kulturlokaler ses över

  Stockholms landsting kommer under 2013 att genomföra en tillgänglighetsinventering av lokalerna hos större mottagare av verksamhetsstöd.
 • Hur tillgänglig kan en filmfestival bli?

  Hur tillgängligt är en tillgänglig filmfestival för synsvaga, det är en fråga som organisationen Syntolkning Nu funderat över en längre tid. Under våren föddes en tanke på en syntolkad filmfestival. Resultatet har nu blivit filmfestivalen BLICK som går av stapeln på Bio Roy i Göteborg den 16–18 november.
 • Lag om gratis lån av e-böcker

  All litteratur som lånas ut på biblioteket ska vara avgiftsfri, även utlåning av e-böcker. Det föreslår kulturdepartementet.
 • Väsby Melodifestival växer

  Inspiration från ett besök på Irland där det under flera dagar har pågått en ”Arts festival” med arrangemang för personer med funktionsnedsättning har gjort att Väsby nu satsar på att utveckla sin egen festival – Väsby Melodifestival.
 • Att se med öronen - att höra med ögonen

  Lördagen den 5 maj har du chansen att spetsa dina sinnen och uppleva hur Växjö låter. Växjö LjudKonstFestival vill sätta fokus på ljud- och bildkonsten – en festival för alla. Samtidigt vill Växjö LjudkonstFestival väcka frågeställningen: Kan man göra detta utifrån den syn- och hörselskadades perspektiv?
 • Musikalen Fame blir Visukal i Örebro

  Den berömda musikalen Fame blir visuell musikal, Visukal, i vår. I ett samarbete mellan Riksteaterns Tyst Teater, Örebro länsteater och Riksteatern Örebro län möts unga amatörer, hörande, döva och hörselskadade teckenspråkiga artister. En sinnlig upplevelse utöver det vanliga. FAME Visukalen har premiär den 5 maj och körs fram till 2 juni på Örebro Teater.
 • Synskadade kan välja språk på Folkteatern Göteborg

  Folkteatern i Göteborg var i slutet på 80-talet bland pionjärerna vad gäller syntolkning i Sverige. I samverkan med föreningen Syntolkning Nu tar man nu ett nytt steg inom tillgänglighet av teater, genom att erbjuda synskadade att välja vilket språk de vill höra syntolkningen på.
 • Autotextade filmer ger större möjlighet för hörselskadade att ta del av innehållet

  Videotjänsten Youtube har gjort stora framsteg med att tillgängliggöra filmklipp på webben så att även döva och hörselskadade kan ta del av innehållet lite lättare. Youtube har adderat en funktion som gör det möjligt att inkludera dold text i filmerna. Textning sker vid uppladdning till videotjänstens webbplats och genomförs helt automatiskt.
 • Autismvänliga teaterföreställningar på Broadway

  Efter en lyckad pilotföreställning på Broadway i höstas, är det nu dags för ytterligare två autismvänliga teaterföreställningar under 2012. Klassikern "Mary Poppins" körs den 29 april och "The Lion King" körs den 30 september.
 • Mifforadios programledare gör tv-debut

  Miffo-tv är en dokumentärserie som produceras av Utbildningsradion och handlar om programledarna i Mifforadio, den enda radioshowen med utvecklingsstörda programledare. Miffo-tv handlar om de stora livsfrågorna och om att vilja ta plats och visa att man är någon.
Annonser: