Barn med funktionsnedsättning

 • 9 av 10 föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar oroliga för framtiden

  En ny omfattande undersökning från Trygg-Hansa och riksförbundet Attention visar att 87 procent av föräldrarna till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, ofta eller ständigt oroar sig för hur deras barns liv kommer att bli. Dessutom har så många som 83 procent tvingats gå ner i arbetstid eller sjukskriva sig på grund av att situationen kring barnet inte fungerar.
 • Barn med omfattande funktionsnedsättningar erbjuds färre aktiviteter

  Barn med omfattande funktionsnedsättningar erbjuds färre aktiviteter att delta i och är inte lika ofta närvarande och engagerade i aktiviteter som barn med typisk utveckling. Det visar Anna Karin Axelsson som i en doktorsavhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping har studerat barns delaktighet i familjen.
 • Ny rapport om hur barn utvecklar teckenspråk och talad svenska

  Hur kan man stötta barns språkutveckling så att de blir tvåspråkiga, på teckenspråk och talad svenska? Den frågan lyfts i en ny FoU-rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rapporten "Hur händer det?" beskriver hur en hörande och en döv tvilling blir guidade i sitt tillägnade av tvåspråkighet och rapporten ger konkreta och detaljerade exempel på hur det går till.
 • Ökad förståelse för dyskalkyli

  Matematiska inlärningssvårigheter, så kallad dyskalkyli, anses vara ungefär lika vanligt som dyslexi, lässvårigheter. Ändå är det betydligt mindre utforskat. Ett bidrag till att råda bot på detta presenteras nu vid Linköpings universitet.
 • TV för och om barn som har autism, asperger eller ADHD

  – Det är krävande att ha utbrott fem dagar i veckan tre timmar åt gången. Det tar hårt på en, minns 19-åriga Jimmy när han pratar om skoltiden. Med hjälp av ungdomars berättelser och fiktiva barnkaraktärer förklarar UR:s serie Orka hur det kan vara när man är barn och har till exempel autism, Aspergers syndrom eller ADHD. Och hur man kan få hjälp. Seriestart 15 oktober kl. 19.20 i Barnkanalen.
 • Utbildningsradion, UR söker föräldrar och familjer som vill medverka i en ny tv-serie om föräldraskap

  Har du tankar om hur underbart och svårt det är att vara förälder eller barn? Skulle du kunna tänka dig att dela med dig av din vardag, dina erfarenheter och ditt familjeliv i ett tv-program?
 • Hjälp till barn med funktionsnedsättning - Folke Bernadotte regionhabilitering firar 50-årsjubileum

  Folke Bernadotte regionhabilitering hjälper barn som fötts med exempelvis CP-skada eller har förvärvade hjärn- och ryggmärgsskador till ett gott liv. Den 26 oktober 2012 firade verksamheten sitt 50-årsjubileum med ett symposium på Uppsala konsert och kongress.
 • Alla ska kunna vara med och leka

  Nästan 8 procent av barnen i åldrarna 0–16 år har någon form av funktionshinder. För dem är de flesta lekplatser otillgängliga.
Annonser: