Arbete

 • Regler sätter stopp för två jobb

  Mathilda Cederlund har afasi och en lönebidragsanställning på deltid. Hon vill jobba mer och ordnade därför själv ytterligare ett jobb med lönebidrag. Men Arbetsförmedlingen sa nej - den som har lönebidrag kan inte ha två arbetsgivare.
 • Funktionsnedsättning inte ett hinder för yrkesutbildning i Övertorneå

  Arbetsförmedlingen avropar tjänsten av Iris Hadar när en person behöver någon form av tekniskt- och eller pedagogiskt stöd för att kunna genomföra sin yrkesutbildning på Utbildning Nord.
 • Effekter av subventionerade anställningar och skyddat arbete

  En anställning med lönebidrag eller ett skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare eller Samhall innebär en markant högre sysselsättning, men färre osubventionerade anställningar, visar en ny rapport från IFAU.
 • Ny forskning utvärderar insatser för psykiskt funktionsnedsatta

  Mikael Svensson, docent i nationalekonomi vid Örebro universitet, får tillsammans med Johanna Gustavsson, forskare i handikapvetenskap vid Örebro universitet, 800 000 kronor från forskningsrådet Forte. De ska starta ett projekt som ska utvärdera en specifik insats (”Supported Employment”) för att stärka sysselsättningsmöjligheter och livskvalitet för individer med psykisk funktionsnedsättning.
 • Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning bra för arbetssökande med funktionsnedsättning

  Arbetssökande med funktionsnedsättning fick arbete snabbare, högre inkomster och högre sysselsättning till följd av att de gick en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Det visar en ny IFAU-rapport av Johan Regnér.
 • ”Hjärnvänlig” arbetsmiljö viktig vid kognitiva svårigheter

  Ett stort antal sjukdomar kan ge kognitiva funktionsnedsättningar, exempelvis problem med minne och språk. Det visar en ny kunskapssammanställning som Arbetsmiljöverket beställt från Linköpings universitet.
 • Landstinget vill anställa fler med funktionsnedsättningar

  För att öka antalet anställda med funktionsnedsättning skapar landstinget en särskild praktik. Praktikperioden på 2-6 månader ska kunna leda fram till en anställning och innebär en satsning på 74000-210000 kronor per plats. Antalet platser beror på hur långa de olika praktikerna blir. Totalt satsas cirka 3 miljoner kronor.
 • Första steget till Funkisförmedlingen är påbörjad

  Första steget för en framtida dynamisk arbetsförmedling är påbörjad. Nu bygger den ideella föreningen Funkibator i Växjö grunden till Funkisförmedlingen, en arbetsförmedling för personer med funktionsnedsättning. Enligt initiativtagaren Pia Hammargren handlar det hela om ett samhällsbehov.
 • Myndigheter anställer sällan personer med funktionsnedsättning

  En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna vara delaktig i samhället är att ha ett arbete eller en meningsfull sysselsättning. Men av dem med nedsatt arbetsförmåga har inte ens hälften ett arbete, att jämföra med två tredjedelar när det gäller resten av befolkningen.
 • K-rauta prisat för verksamhet med funktionsnedsatta

  K-rauta har tilldelats årets Tillgänglighets- och bemötandepris av Halmstads kommun. I fyra års tid har K-rauta i nära samarbete med kommunen verkat för att personer med funktionsnedsättning kan arbeta på byggvaruhuset genom så kallad daglig verksamhet. Nu kan samarbetsmodellen komma att användas i fler varuhus i landet.
 • Debattartikel: Låt deltidssjukskrivna engagera sig ideellt

  I dag kan deltidssjukskrivna tvingas lämna föreningslivet för att få behålla sin sjukersättning. Nu måste regelverket skrivas om, menar Handikappförbunden och HSO Norrbotten.
 • Vanligare att personer med funktionsnedsättning får jobb

  Fler personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen går vidare till någon form av arbete eller studier. Det visar en rapport från Arbetsförmedlingen.
 • Jobb till fler personer med funktionsnedsättning i Linköping

  Personer med funktionsnedsättning ska ses som särskilt prioriterade i 100-satsningen för jobb. Kommunen ska marknadsföra sig aktivt som arbetsgivare gentemot personer med funktionsnedsättning, till exempel via handikapprörelsen.
 • Sysselsättningen sjunker brant för personer med funktionsnedsättning

  Sysselsättningsgraden för människor med funktionsnedsättning dalar kraftigt. För kvinnorna är situationen värst: av dem har bara 39 procent ett jobb.
 • Handikappförbunden lämnar Arbetsförmedlingens projekt

  Handikappförbunden lämnar Arbetsförmedlingens projekt Lika villkor, som ska bidra till att fler människor med funktionsnedsättning får jobb. Orsaken är en rad brister gällande projektledning, ansvarsfördelning och kommunikation.
 • Nio av tio företag villiga att anställa personer med funktionsnedsättning

  I dag har nästan fyra av tio företag med fler än tio anställa minst en medarbetare med funktionsnedsättning. Men så många som nio av tio företag är villiga att anställa personer med funktionsnedsättning – en dold kraft som idag ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. Den främsta fördelen med att anställa personer med funktionsnedsättning uppges vara att det skapar bättre arbetsmiljö för hela företaget.
 • Film om rekrytering: Ser du ett chefsämne eller en blind tjej med ledarhund?

  När man rekryterar är det lätt att välja det kända istället för det okända, vilket gör att risken är stor att arbetsplatsen går miste om kompetens. Nordens Välfärdscenters film ”Andrea - på väg” riktar sig till dig som arbetar med rekrytering. Filmen finns i sex olika versioner: standard, teckentolkad, textad och syntolkad, på svenska och engelska.
 • Kommuner prioriterar personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden - men få lever upp till det i praktiken

  De flesta av landets kommuner anger att de prioriterar personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden, men få lever i praktiken upp till detta. Det visar en ny enkätundersökning från Handisam som 144 kommuner svarat på.
 • Myndigheter dåliga på att anställa personer med funktionsnedsättning

  Personer med funktionsnedsättning är den grupp som har allra svårast att komma ut i arbete. Närmare hälften, 45 procent, av totalt antal inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning har varit utan jobb i mer än tre av de senaste tio åren. Det skriver Arbetsförmedlingen i sin senaste arbetsmarknadsprognos.
 • Bara 13 procent fick arbetsrelaterade hjälpmedel

  Bara en av tio arbetssökande med funktionshinder får hjälpmedel utskrivna av landets arbetsförmedlingar. Under treårsperioden 2009-2011 var genomsnittet i hela landet 13 procent. I en tredjedel av kommunerna skrevs det ut hjälpmedel till färre än tio procent. Det visar en sammanställning som hjälpmedelsföretaget Comai har gjort.
 • Samhall får konkurrens

  Dagens fem olika lönestöd för att anställa personer med funktionsnedsättning avskaffas, och ersätts av två nya. Samtidigt höjs ersättningen per månad. Och Samhall konkurrensutsätts.
 • Rapporten Myndighetslabyrinten

  Rapporten Myndighetslabyrinten handlar om att myndigheterna försvårar, förvirrar och ibland förhindrar att finna, få och behålla ett arbete. Under nästan ett år följde Marie Eklund några personer med diagnos ADHD i deras kamp att få arbeta. Ambitionen är att skapa opinion och i slutänden förändring som gör det möjligt att ta tillvara människors kompetens.
 • Tyresö utsedd till modellkommun

  Handikappförbundens projekt Rätt stöd till arbete har utsett Tyresö som modellkommun. Motiveringen är att kommunen länge har arbetat med rehab-frågor och även har avknoppat ett socialt företag, Jobbverket, inom det området.
 • Se kompetensen - öppna upp arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning

  Handisam har, i samarbete med Arbetsförmedlingen, tagit fram en guide som innehåller framgångsrika metoder för att öppna upp arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning. Dessutom rymmer den exempel på företag och organisationer som erbjuder personligt stöd vid rekrytering.
 • Starta eget även om du har sjukersättning

  Våga starta eget trots att du lever på sjukersättning. Det är målsättningen med programmet "Flexibelt företagande" i Eskilstuna. Sedan ett år tillbaka jobbar ”Flexibelt företagande” i Eskilstuna med att motivera personer med sjukersättning att starta eget. Bakom utbildningen står NHR, Neurologiskt handikappades riksförbund i Eskilstuna och programmet stöttas ekonomiskt av Allmänna arvsfonden.
Annonser: