Identitet

 • Mats "ICA-Jerry" Melin, har gjort det, har du?

  Riksförbundet FUB:s projekt ”Störd och stolt” vill göra Sverige bättre genom att sprida personliga berättelser av personer med utvecklingsstörning, skapa nya samarbeten och mötesplatser, samt skapa fler jobb åt dessa personer. Inom projektet kommer FUB samla in berättelser av människor med utvecklingsstörning från hela landet och alla åldrar. Mats Melin, alias ICA-Jerry har delat sin berättelse och uppmanar nu flera att göra detsamma.
 • Årets uppfinnarkvinna 2014 ger rörelsefrihet åt alla

  Årets uppfinnarkvinna 2014 har nyligen utsätts och är en kvinna som alltid hittat vägar runt hinder. Hennes uppfinning AddSeat gör att drömmen om ett aktivt liv går i uppfyllelse även för den rörelsehindrade. Marit Sundin är en stark förebild som inspirerar med sin energi och vilja.
 • Ny bok följer upp ungdomar med muskelsjukdom

  År 2004 kom boken Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk. För första gången kom unga med muskelsjukdom till tals och berättade om sina tankar och funderingar om livet. Det har nu gått tio år och ungdomarna har blivit unga vuxna. Hur ser deras liv ut idag? Hur tänker de nu? Vad är viktigt att berätta? Nu kommer uppföljaren.
 • Hund för alla – studiecirklar för funktionsnedsatta

  – Hund för alla vänder sig till funktionsnedsatta personer, berättar Petra Svensson, handläggare på Studiefrämjandet i Kristianstad som tillsammans med Kristianstads Brukshundklubb satsat på verksamheten i höst.
 • Natalie, bloggar på This is How I roll

  Natalie är 18 år gammal och lever med en fysisk CP-skada sedan födseln. Den påverkar hennes tal och hennes motorik men den hindrar inte hennes drömmar. Hon uppmärksammades i serien ”This is how I roll” på SVT och nu börjar hon blogga på This is how I roll.
 • Att ge och få omsorg – samtidigt

  Vem är omsorgstagare och vem är omsorgsgivare? Frågan ställs på sin spets i den studie av funktionshindrade äldre par, som lagts fram som en avhandling vid Linköpings universitet. Joy Torgé har gjort sitt avhandlingsarbete inom ramen för forskningsprojektet ”Att åldras med funktionshinder”, vid NISAL, Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande.
 • Prins Carl Philip sätter fokus på dyslexi

  Att prins Carl Philip har dyslexi är ingen hemlighet. Nu vill han att dyslexi ska få mer uppmärksamhet. I maj månad besökte han Dyslexiförbundet FMLS i Sundbyberg.
 • Serie om döv ridtjej i tidningen Bamse

  När Bamsetidningen utlyste en figurtävling skickade 23-åriga Mimmi och My Arvidsson från Söderala in sin idé. I nu aktuella Bamse nr 9 publiceras serien som bygger på deras figur Martina Vildkatt. I den spännande serien uppstår ett missförstånd mellan den döva ridtjejen Martina Vildkatt och Bamses dotter Nalle-Maja.
 • Utbildningsradion, UR gör program om privatekonomi och söker familjer där någon medlem har funktionsnedsättning

  Till hösten spelar UR in en underhållande realityserie som handlar om riskerna i vår privatekonomi och hur man bäst förebygger dem. Många hushåll har idag stora lån på banken men saknar en rejäl ekonomisk buffert. Vad skulle hända om det blev svårare tider, om räntan höjdes, eller någon i hushållet blev arbetslös?
 • Mediers ansvar för inkludering diskuterades i Reykjavik

  Vilken roll och ansvar har medierna egentligen för inkludering av personer med funktionsnedsättningar? Det var den centrala frågan som ställdes vid seminariet i Nordens hus i Reykjavik.
 • Nytt projekt om personer med funktionsnedsättning med samisk bakgrund

  Nordens Välfärdscenter har fått i uppdrag av Barne, -ungdoms- og familiedirektoratet i Norge att genomföra ett projekt om personer med funktionsnedsättning med samisk bakgrund. Projektet går ut på att dels undersöka om det finns tidigare forskning om personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund och dels formulera ett förslag för ett forskningsprojekt och förankra projektet i det samiska samhället.
 • Reumatiker vill vara mer delaktiga i sin vård

  Bara fyra av tio patienter med ledgångsreumatism har en plan för sin behandling. Samtidigt saknar många patienter grundläggande kunskap om att sjukdomen kan orsaka permanenta skador i lederna. Det visar en global patientenkät som omfattar mer än 10 000 patienter.
 • Ny upplaga av standardverk om funktionshinder

  ”Funktionshinder – vad är det?” är en bok som överskådligt beskriver mångfalden av skador och sjukdomar som orsakar funktionsnedsättningar och funktionshinder. Nyligen publicerades en ny, reviderad upplaga som utökats med information om flera funktionsnedsättningar till exempel bipolär sjukdom och glaukom.
 • Unga med utvecklingsstörning har sämre fysisk förmåga än jämnåriga utan utvecklingsstörning

  Unga personer med utvecklingsstörning har nedsatt balans, nedsatt fysisk kapacitet och är mindre fysiskt aktiva, jämfört med jämnåriga utan utvecklingsstörning. Enligt en doktorsavhandling från Umeå universitet kan detta vara en av förklaringarna till varför personer med utvecklingsstörning har sämre hälsa än befolkningen i övrigt.
 • Ny bok om vardagsliv med Aspergers syndrom och om att komma vidare efter diagnosen

  Den nya boken Vardagsliv med Aspergers syndrom – om att komma vidare efter diagnosen riktar sig till den som fått diagnosen Aspergers syndrom eller annat autismspektrumtillstånd (AST) och som vill veta mer. Med det tydliga brukarperspektiv som genomsyrar boken får man som läsare en inblick i hur det är att leva med diagnosen.
 • Hjärnans flexibilitet hos döva kartläggs

  Hjärnan aktiveras olika hos döva med och utan teckenspråk, när de observerar teckenspråklig kommunikation. För första gången studeras dessa två grupper samtidigt med avseende på hjärnaktiviteten i hörselbarken. Resultatet är uppseendeväckande och publiceras nu i Nature Communications.
 • Ny bok ger ökad förståelse för människor med utvecklingsstörning och ohälsa

  Personer med utvecklingsstörning som åldras och drabbas av olika fysiska och psykiska ohälsotillstånd kan ha svårt att kommunicera vad de upplever och vilket slags hjälp de behöver. Detta kan leda till svårigheter både för personerna själva och för deras omgivning. En obehandlad fysisk smärta kan exempelvis yttra sig i ett aggressivt beteende om omgivningen inte lyckas ta reda på orsaken bakom.
 • Ny rapport: Funktionshinder skildras sällan på museer

  Erfarenheter från personer med funktionsnedsättning skildras sällan i utställningar på museer i Sverige. Delvis beror det på att frågor kring hur funktionshinder präglar livet inte varit aktuellt när museerna dokumenterat händelser och samlat in föremål eller när utställningar producerats. Museerna har en större medvetenhet om funktionshinder när det handlar om tillgänglighet till lokaler, information och programverksamhet, än vad gäller innehållet i utställningarna.
 • Projekt ska stärka självförtroendet hos personer med ADHD

  Projektet är webbaserat och www.jagharadhd.se är en sajt där det går att titta in för att inspireras av andra med ADHD och kanske göra egen film för att berätta vad som är bra eller jobbigt med ADHD samt att dela med sig av tips och tricks.
 • Ny bok om att vara ung anhörig till förälder med sjukdom eller funktionshinder

  Boken är för dig som arbetar inom hälso- och sjukvård, barnomsorg eller på annat sätt är i kontakt med barn och unga. Den ger dig kunskap, inspiration och verktyg för att ge unga anhöriga stöd, råd och information. Den är också för dig som själv är ung anhörig, och innehåller särskilda reflektions- och diskussionspunkter riktade till dig.
 • Paralympicstävlande får pris av Lions

  Sveriges Lions har vid sitt riksmöte delat ut priset Bragdlejon till Jeffrey Ige, kulstötare från Tensta, Stockholm, samt till Maja Reichard, tävlingssimmare från Nacka. Båda är förhandsuttagna till Paralympics i London.
 • Sannolikt hade jag inte blivit politiker utan min hörselskada - kulturministern har invigt livsbild.se

  När kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth invigde webbplatsen Livsbild.se bidrog hon själv med en berättelse om sig och sin hörselskada. Den är en del i insamlingen av livsberättelser från personer med funktionsnedsättning, anhöriga och föreningar. Livsbild är en unik insamling på webben som drivs av Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen.
 • Sandra Derbring, datalingvist på DART vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  Sandra Derbring är datalingvist på DART vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och föddes med sammanvuxna käkleder. Hon kom i kontakt med DART när det var dags för examensarbete på Språkteknologiprogrammet vid Uppsala universitet. Kombinationen av språk, hjälpmedel och att hjälpa personer med olika typer av funktionsnedsättningar ligger henne varmt om hjärtat.
 • Hamburgare med punktskrift

  Den Sydafrikanska hamburgerkedjan Wimpy har tagit fram en hamburgare specifikt för synskadade. Det är hamburgerbrödet som fått punktskrift på sig i form av sesamfrön och hamburgaren kallas för ”Braille burger”.
 • Margareta Benson undrar om hennes funktionshinder måste synas i tv-rutan?

  Måste mitt funktionshinder synas i tv-rutan? Det undrar Margareta Benson, som är hörselskadad och nyhetsankare på SVT, i en replik på Aftonbladet Debatt. Hon reagerar på ett inlägg av KD-politikern Ewa Samuelsson, som efterlyser nyhetsuppläsare med synliga funktionshinder. Samuelsson vill på så sätt hjälpa till att ”normalisera” funktionshindrade i samhället.
 • Unga med cochleaimplantat gillar tvåspråkighet

  En ny svensk intervjustudie i psykologi, om hur unga med cochleaimplantat (CI) upplever sin delaktighet i socialt samspel, visar att tvåspråkighet - teckenspråk och svenska - ger ökad kommunikativ frihet. De tvåspråkiga ungdomarna i studien tyckte att det var bra att kunna uppfatta tal via sitt CI, samtidigt som teckenspråk gjorde att de kunde kommunicera i situationer där omständigheterna gjorde det svårt att uppfatta tal.
 • Styla rullstolen i HIF:s och MFF:s färger

  Funwheels of Sweden har inlett ett samarbete med HIF och MFF som innebär att rörelsehindrade fans kan dekorera rullstolen med lagens logotyp. Företaget startades av Eva Klevås vars 5-åriga dotter Tilde är beroende av rullstol. Tanken är att rörelsehindrade personer med enkla medel till exempel ska kunna visa sin identitet lättare.
 • Människan bakom diagnosen i UR:s serie Gränssprängarna

  Fotbollslaget i Gävle är inte som vilket fotbollslag som helst, här har alla spelare någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I UR:s nya programserie Gränssprängarna får sex unga män och kvinnor med adhd, damp, Asbergers syndrom och autism själva berätta om sina handikapp, sina framgångar och sina motgångar. Gränssprängarna har premiär 18 januari i SVT2.
Annonser: