Funktionshindrad förälder

  • 2014 års vinnare av STIL-priset utsedda!

    STIL-priset ”Hjärter Ess” delas varje år ut till någon som synliggör frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. 2014 går priset till Nora Sandholdt, Anna Oredsson och Erika Nilsson i projektet Mamma pappa lam.
  • Mödrar med intellektuella funktionshinder kan ha barn med trygg anknytning

    Många föräldrar med intellektuella funktionshinder förlorar vårdnaden om sina barn. Besluten baseras ofta på ett antagande om att funktionshindret gör dem olämpliga som föräldrar. En pionjärstudie på området visar dock att mammor med intellektuella funktionshinder mycket väl kan ha barn med trygg anknytning. Andra faktorer, som hur mamman själv blivit behandlad i sin uppväxt, är av större vikt än det intellektuella funktionshindret när det kommer till att skapa förutsättningar för trygg anknytning hos barnen.
  • Nätverk vill förbättra graviditets- och föräldrainformation till ryggmärgsskadade

    Vilka komplikationer riskerar jag som ryggmärgsskadad under en graviditet? Hur känner jag när värkarbetet sätter igång och kan jag bli en självständig mamma? Frågorna är många bland yngre ryggmärgsskadade kvinnor med planer på föräldraskap. För att höja kunskapsnivån bland vårdpersonal genomför projektet Mamma pappa lam informationsmöten på landets sex universitetssjukhus. Första anhalten blev Akademiska sjukhuset den 18 november.
Annonser: