Stiftelsen Funka

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka. Stiftelsen Funkas syfte är att stärka funktionsnedsattas inflytande över sitt eget liv.

Stiftelsen är näringsdrivande och finansieras genom försäljning av tjänster, prenumerationer, annonser etc inom ramen för Stiftelsens verksamhet. Därutöver finansieras Stiftelsen genom bidrag från bolag, myndigheter, organisationer och privatpersoner som önskar bidra till att stärka funktionshindrades inflytande över sitt eget liv.

Stiftelsen delar inte ut bidrag.

Stiftelsen Funkas webbplats, öppnas i nytt fönster

Annonser: