Vem kan få färdtjänst?

Det finns krav som man måste uppfylla för att bli beviljad färdtjänst.

Grundkraven för att du ska kunna få färdtjänst är:

  • Du ska ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand
  • Du ska ha svårt att använda vanliga bussar och tåg i kollektivtrafik
  • Du måste vara skriven som bosatt i den kommun där du ansöker om färdtjänst
  • Funktionsnedsättningen ska ha funnits ett längre tag, minst 6 månader och det ska förväntas fortsätta.
  • Även om du håller på med rehabilitering så har du rätt att använda färdtjänst. Tanken är att färdtjänst ska vara en ersättning för den som inte kan resa med kollektivtrafiken.

Färdtjänstillstånd

När du beviljas färdtjänst får du ett färdtjänsttillstånd och färdtjänstkort, som är personligt. Färdtjänsttillståndet gäller för en viss tid eller tillsvidare. Ibland kan ditt färdtjänsttillstånd också vara kopplat till vissa regler, till exempel:

Vilket färdsätt du får resa med

Exempel: Buss som har plats för rullstol eller taxi.

Hur många resor du får göra

Exempel: Beslutet kan gälla att du får använda färdtjänst för ett begränsat antal resor. Det kan också vara ett beslut som säger att du får använda färdtjänst under en viss tid på året, till exempel på vintern.

Inom vilket område du får resa

Exempel: Inom din hemkommun, mellan olika kommuner eller inom ett län.

Särskilda skäl

Det kan också finnas särskilda skäl som gör att det finns andra regler kopplade till ditt färdtjänsttillstånd. Men det ska vara rimliga regler.

Är du under 18 år så jämför man med hur andra i samma ålder och utan funktionshinder kan resa. Därefter beslutas om du har rätt till färdtjänst.

Annonser: