Hur fungerar det i praktiken?

När du vill använda färdtjänsten så måste du göra en bokning.

Reglerna för hur en bokning går till varierar men i grunden brukar det fungera ungefär så här:

  • När du beviljats färdtjänst blir du inlagd i ett datasystem och får ett kundnummer. Du använder detta kundnummer när du beställer resor.
  • Du måste boka en viss tid i förväg.
  • Du bokar oftast via telefon (men möjligheten att boka via Internet kommer troligen att öka de kommande åren).

Du ringer till en bokningscentral och det liknar ganska mycket att ringa efter taxi. Den stora skillnaden att du måste anpassa dig till de tidsgränser som gäller.

Kommunen upphandlar – leverantörer sköter resorna

Färdtjänsten är oftast organiserad så att kommunen gjort en upphandling. Det betyder att olika leverantörer fått komma in med anbud där det presenterar ett erbjudande om att ta hand om färdtjänsten och till vilka priser.

Kommunen skriver avtal med en eller flera leverantörer (oftast olika taxibolag eller andra transportföretag). Ofta är priset viktigt. Den leverantör som anger det lägsta priset för att leverera färdtjänsten får uppdraget.

Tre parter inblandade

Färdtjänsten har alltså tre parter: Kommunen, Leverantören och Kunden (du själv). Om du är missnöjd med färdtjänsten ska du naturligtvis ta upp det med leverantören men det kan också vara viktigt att se till att kommunen får ta del av allvarlig kritik mot hur det fungerar.

Resegaranti

Du som åker med färdtjänst ska kunna kräva en resegaranti. Det kan gälla att bli hämtad inom en viss tid och att du ska komma fram i tid. Resegarantin varierar dock mellan olika kommuner.

Detsamma gäller vilka rutiner som gäller om färdtjänsten exempelvis inte kommer i tid. Kolla upp vilken resegaranti du har i din kommun och hur du ska göra för att utnyttja resegarantin.

Annonser: