Checklista färdtjänst

FunkaPortalen tagit fram en checklista för färdtjänsten. Den kan du använda som ett stöd.

När du kontaktar din kommun för att diskutera färdtjänst eller när du letar information på kommunens webbplats så kan det vara bra att ha checklistan till hands.

Ansökan

 • Hur gör jag en ansökan om färdtjänst?
 • Hur gör jag en ansökan om riksfärdtjänst?
 • Vilka blanketter behövs och vart skickar jag dem?
 • Kan jag få hjälp att fylla i ansökan och alla blanketter?

Om färdtjänsten

 • Vem sköter färdtjänsten i min kommun?

Om resorna med färdtjänsten

 • Vilka regler gäller för medresenärer och ledsagare?
 • Vilka regler gäller när jag behöver använda färdtjänsten i mitt arbete?
 • Hur fungerar det när jag åker mellan olika kommuner?
 • Vilka regler gäller vid samåkning? Hur länge måste jag sitta i bilen innan jag kommer fram?
 • Kan jag slippa samåkning? Vad behövs för att slippa det?
 • Vad kostar resan med färdtjänst?
 • Hur långt för jag åka innan det kostar mer?

Beställning av färdtjänst

 • Hur beställer jag färdtjänst?
 • Hur beställer jag riksfärdtjänst?
 • När kan jag beställa färdtjänst? Dygnet runt?
 • Måste jag alltid planera min resa i förtid? Kan jag inte bara ringa efter en bil?
 • Hur gör jag om jag måste avboka en resa?

Resegaranti

 • Vad har färdtjänsten för resegaranti?
 • Vad gäller om färdtjänsten blir försenad eller inte kommer?
 • Hur gör jag för att anmäla problem och utnyttja resegarantin?
Annonser: