Kan jag överklaga ett beslut?

Om du får ett avslag eller inte är nöjd med beslutet av din ansökan om assistansersättning kan du överklaga.

Av det besked du får ska det framgå hur du överklagar.Det här gäller om du ska överklaga ett beslut från Försäkringskassan:

  • din överklagan ska vara skriftlig, det vill säga ett brev
  • du ska skriva brevet till länsrätten, men skicka brevet till Försäkringskassan
  • ditt brev och överklagan måste nå Försäkringskassan senast två månader efter att du fått ditt beslut från Försäkringskassan.

Fortsätta att processa

När du får länsrättens beslut kanske du fortfarande är missnöjd. Då ska du överklaga till kammarrätten.

Blir du inte nöjd med kammarrättens beslut kan du överklaga till Regeringsrätten. Det är sista ställe du kan klaga till. Efter det kan du inte överklaga ditt ärende längre.

Läs mer om hur du gör för att överklaga ett beslut i guiden Överklaga beslut.

Annonser: