Hur ansöker man?

Det finns en viktig gräns som du måste ha koll på. Om du behöver assistens mer än 20 timmar i veckan så ansöker du om assistens via Försäkringskassan. Om du behöver mindre än 20 timmar så ansöker du via kommunen.

Hur vet du då hur många timmar du behöver? Ja, det gäller att tänka igenom i vilka situationer du behöver hjälp och sammanställa hur lång tid de tar. Detta kallas att du beskriver ditt hjälpbehov. Du kan behöva diskutera både med kommunen och med Försäkringskassan innan det klarnar var du ska söka.

Tänk igenom och skriv ner

Oavsett om du ansöker via kommunen eller Försäkringskassan är det bra om du i förväg har tänkt igenom följande:

  • Hur mycket assistans du behöver per vecka .
  • Hur ditt hjälpbehov ser ut. Tänk på hur mycket tid och ork det går åt för att klara de grundläggande behoven (att klara av den personliga hygienen, ta på och av kläder, laga mat och äta, tala och kommunicera med andra personer, hjälp där det behövs kunskap om ditt funktionshinder).
  • Vem som ska vara arbetsgivare för dina assistenter (namn, adress och telefon till kooperativ, företag, kommun eller ange om du ska vara egen arbetsgivare).
  • Till vilket konto assistansersättningen ska betalas (eget bankkonto, PlusGiro, Bankgiro eller en anordnares konto).

Kan man få hjälp med blanketterna?

Ja. Du kan få hjälp av kommunen eller försäkringskassan. Du kan också få hjälp av de kooperativ och företag som erbjuder assistanstjänster.

Annonser: