Riksfärdtjänst

Ska du resa till andra platser i Sverige? Om du på grund av ditt funktionshinder inte kan resa till normala reskostnader så kan du ha rätt till riksfärdtjänst.

För att resa med riksfärdtjänsten används taxi eller specialanpassade fordon och du har med dig en ledsagare.

Vad är riksfärdtjänst?

Riksfärdtjänsten är specialiserad på att samordna resor med tåg, flyg, båt med taxi eller specialanpassade fordon. Riksfärdtjänsten är fristående från transportföretagen och ska göra det möjligt för personer med funktionshinder att kunna resa inom Sverige.

Det är din egen kommun som fattar beslut om att du ska få använda riksfärdtjänst.

Vem får resa med riksfärdtjänst?

För att bli beviljad riksfärdtjänst så måste du uppfylla dessa villkor:

  • Du kan inte genomföra resan till normala resekostnader, utan ledsagare på grund av ditt funktionshinder.
  • Du genomför resan för rekreation, fritidsverksamhet eller en annan enskild händelse.
  • Du genomför resan inom Sverige och från en kommun till en annan kommun.
  • Du genomför resan med taxi eller särskilt anpassat fordon och med ledsagare.
  • Din resa bekostas inte av staten, kommunen eller landstinget.

Om du behöver en ledsagare vid resan, så gäller även tillståndet för ledsagaren.

Är du under 18 år så jämför man hur andra i samma ålder och utan funktionshinder kan resa. Därefter beslutas om du har rätt till färdtjänst. Riksfärdtjänsten kan också koppla tillståndet till vissa villkor.

Hur ansöker man om riksfärdtjänst?

Ansökan om riksfärdtjänst sker hos kommunen där du är folkbokförd. Kontakta kommunen för mer information. Oftast måste du skicka med ett läkarintyg som visar att du har svårigheter att förflytta dig med den vanliga kollektivtrafiken och att du inte kan resa utan ledsagare.

Vad kostar resan med riksfärdtjänst?

Den som har tillstånd att resa med riksfärdtjänsten får betala en egenavgift som är lika med normala resekostnader. Det vill säga vad det kostar att åka med buss, tåg eller flyg den kortaste sträckan. Den resterande delen av resekostnaden får du ersättning för. Det är alltså skillnaden mellan egenavgiften och den faktiska resekostnaden. Ledsagarens kostnad får du full ersättning för.

Är du under 26 år och har ett CSN kort, Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårers studentkort, så reser du med rabatt.

Annonser: