Olika typer av resor

Resor har olika mål och syften. Ibland reser du privat och ibland i arbetet. Ibland är du tvungen att uppsöka vård och den typen av resor kallas sjukresor. Ibland reser du från en kommun till en annan.

Det kan vara viktigt att hålla känna till de olika typerna av resor och när man bedömer ditt behov av resor så kan du behöva uppskatta hur många resor det kommer att röra sig om på ett år.

Privatresor

Privata resor är alla resor som du gör till släkt och vänner, när du ska gå på konserter eller olika sportevenemang eller när du åker och shoppar. De privata resorna gäller även när du deltar i föreningsliv och går på möten eller deltar andra aktiviteter.

Arbetsresor

Om du behöver använda färdtjänst till och från arbetet så brukar du kunna ansöka särskilt för dessa resor. De brukar kosta detsamma som månadskortet inom kollektivtrafiken.

Även för vissa arbetsinriktade studier kan man ansöka om arbetsresekort. Kolla upp vilka regler som gäller i din kommun eftersom reglerna varierar.

Sjukresor

Du använder inte färdtjänst vid sjukresor. Ska du göra resor för läkarvård, tandvård, sjukhusvård och sjukvårdande behandlingar så är det andra regler som gäller.

Du använder alltså inte färdtjänst vid sjukresor, eftersom dessa resor omfattas av lagen om allmän försäkring. Du betalar oftast en egenavgift för resan och landstinget betalar resten.

Leta upp ditt landsting på nätet eller ring och ta reda på vilka regler som gäller för sjukresor. Ofta behöver du bifoga din kallelser till undersökning som intygvid sjukresor.

Resor i andra kommuner

Du som är skriven i en kommun och vill använda färdtjänst i en annan ska i princip kunna utnyttja färdtjänst på samma villkor och till samma taxa som inom den egna kommunens färdtjänst.

Men på grund av att kommunerna har så olika regler är detta långt ifrån verklighet i praktiken. Kontakta din kommun och hör efter vad som gäller.

Ofta krävs ett intyg eller något slags tillstånd från din kommun för att få resa i en annan kommun. Riksfärdtjänst kan vara ett alternativ till resandet mellan olika kommuner.

Annonser: