Lagar och regler

Lagen som reglerar färdtjänsten är lag (1997:736) om färdtjänst. Denna lag talar bland annat om vem som har rätt till färdtjänst och hur färdtjänsttillståndet ska delas ut.

Riksfärdtjänst

Lagen som styr riksfärdtjänsten är lag (1997:735) om riksfärdtjänst. Denna lag talar bland annat om vem som har rätt till riksfärdtjänst och hur riksfärdtjänsttillståndet ska delas ut.

Dessutom finns förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Denna förordning regler hur mycket själva egenavgifterna blir vid resa med riksfärdtjänst.

Vill du läsa mer om Riksfärdtjänsten så har de en egen webbplats.

Annonser: