Hur överklagar jag?

Om du får ett avslag, det vill säga ett nej, eller inte är nöjd med beslutet av din ansökan om färdtjänst eller riksfärdtjänst kan du överklaga beslutet från kommunen.

När du överklagar är det viktigt att du gör det på rätt sätt. Det här gäller om du ska överklaga:

  • Din överklagan ska vara skriftlig, det vill säga ett brev
  • Du ska skriva brevet till länsrätten men skicka brevet till kommunen
  • Ditt brev och överklagan måste nå kommunen inom tre veckor efter att du fått ditt beslut från kommunen
Annonser: