Hur ansöker jag om färdtjänst?

Du ansöker i den kommun där du bor, där du är folkbokförd. Exakt hur ansökningen går till varierar, så du måste kontakta kommunen för att ta reda på hur du ska göra.

Oftast måste du skicka med ett läkarintyg som visar att du har svårigheter att förflytta dig med den vanliga kollektivtrafiken. Din läkare ska då beskriva ditt färdtjänstbehov. Kontakta din läkare och säg att du behöver ett läkarintyg som visar att du behöver färdtjänst.

Ansökans gång

När du skickat din ansökan tar en handläggare i din kommun hand om ansökan. Handläggaren gör en bedömning av ditt färdtjänstbehov innan ett beslut fattas. Beslutet skickas sedan till dig.

Annonser: