Vem kan ansöka?

Om du tillhör någon av följande grupper och är under 65 år kan du göra en ansökan:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Från fall till fall

I vissa fall är det i princip självklart att du har rätt till hjälp och där kanske problemet snarare är att komma fram till hur många timmar du behöver. I andra fall kanske det blir en diskussion om ifall du alls har rätt att få hjälp eller inte.

Det finns tre situationer där du oftast inte kan få personlig assistans:

  • I skolan.
  • När du får sjukhusvård.
  • Om du bor på ett gruppboende.

Men om du exempelvis behöver ha med dina assistenter för att de har unika kunskaper om ditt funktionshinder, ja då kan du få rätt att ha assistans även i dessa situationer.

Annonser: