Skolböcker via app i Upplands Väsby kommun

Nu har samtliga elever i Väsby tillgång till skolböcker i ljudform, och kan lyssna på inlästa läromedel via en app. I och med en kommunlicens hos Inläsningstjänst är det nu möjligt för alla elever att på ett flexibelt sätt tillgodogöra sig kunskap, inte bara de med läs- och skrivsvårigheter.

En skolelev som lyssnar på skolböcker i hörlurar. Foto- Det känns otroligt positivt att vi kan erbjuda alla elever tillgång till sina läromedel inlästa, så att de kan lyssna på dem när och var det passar dem, säger Anna Carlsson, projektledare för delprojektet Den digitala lärmiljön inom Ett lärande Väsby.

Eleverna kan själva söka och ladda ner sina böcker till sin telefon, eller lyssna via dator eller läsplatta. Inlästa läromedel är ett hjälpmedel som samtliga elever i Väsby kan ha nytta av, men särskilt elever med läs- och skrivsvårigheter.

Nyanlända och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska kan också vara hjälpta och tjänsten och kan ses som ett komplement till traditionella läromedel. Elever kan lyssna på texter samtidigt som de läser och riskerar inga glömda skolböcker. De kan läsa läxor på ett nytt sätt, bläddra bland sidor och justera hastigheten på ljudet.

- Vi hoppas med kommunabonnemanget att både kunna öka måluppfyllelsen, men även likvärdigheten mellan skolorna. Alla elever, oavsett vilken skola de går på, ska få tillgång till detta stöd för att tillgodogöra sig undervisningen, säger Inger Cronlund, projektledare Ett lärande Väsby.

Upplands Väsby tecknade en kommunlicens i och med delprojektet Den digitala lärmiljön inom skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby. Alla skolor, både kommunala och i egen regi, har fått information om hur man kommer igång med inläsningstjänsten. Först skapas ett konto och därefter kan skolböckerna laddas ner som CD eller som bok till den digitala bokhyllan. Möjlighet till utbildning finns liksom kostnadsfri inläsning av böcker som saknas i befintligt utbud.


Ny studie: Dålig hörteknik i skolan försvårar för elever med hörselnedsättning

En person med hörapparat. Foto
80 procent av klassrummen har dåliga akustiska egenskaper, 60 procent av hörtekniken fungerar inte som den ska och endast 20 procent av eleverna har kontakt med kommunal hörselpedagog. Det visar en studie av hörteknik och dess användning i skolor i Stockholm, som Specialpedagogiska skolmyndigheten och Hörselhabiliteringen på Karolinska Universitetssjukhuset gjort, för att kartlägga studiesituationen för elever med hörselnedsättning.

Skolböcker via app i Upplands Väsby kommun

En skolelev som lyssnar på skolböcker i hörlurar. Foto
Nu har samtliga elever i Väsby tillgång till skolböcker i ljudform, och kan lyssna på inlästa läromedel via en app. I och med en kommunlicens hos Inläsningstjänst är det nu möjligt för alla elever att på ett flexibelt sätt tillgodogöra sig kunskap, inte bara de med läs- och skrivsvårigheter.

Ökade krav på tillgänglighet

En skolkorridor med ett antal elever. Foto
Från årsskiftet klassas bristande tillgänglighet som diskriminering. Skolor bör se över sin miljö för att undvika anmälningar, påpekar SPSM.

En tillgänglig skola funkar för alla elever

En elev som skriver på svarta tavlan. Foto
Regeringen har nyligen lagt ett lagförslag om att bristande tillgänglighet i alla skolformer ska klassas som en form av diskriminering. Det föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. För att åstadkomma en tillgänglig skola behöver landets förskolor och skolor arbeta mer aktivt. Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden har samtidigt lanserat ett verktyg som ger konkret hjälp i arbetet för en mer tillgänglig skola.

Bristande tillgänglighet i skolan blir diskriminering - Tillgänglighetspaket kan hjälpa skolorna

En elev som sitter och läser en bok. Foto
Med anledning av riksdagsbeslutet om ny diskrimineringslag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering även i förskolans och skolans verksamhet, överlämnar Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden i eftermiddag sitt gemensamma tillgänglighetspaket kallat Tillgänglighet får skolan att funka till berörda inom regering, riksdag och departement. Paketet ger förskolor och skolor konkreta verktyg till att fördjupa och komma igång med sitt tillgänglighetsarbete.

Fler artiklar om Grundskola

Annonser:

LÄS MER HOS OSS

"Man har inte ork att kämpa för att få den hjälp man behöver i skolan, samtidigt som man kämpar för att passa in bland sina kamrater."

 

ur Andreas Cederboms krönika "När skolan kraschlandar ligger de funktionshindrade underst"

Till krönikan

GUIDE STÖD I GRUNDSKOLAN

Läs portalens guide om stöd i grundskolan.

Läs guiden

LÄS MER HOS OSS

"Regeringen har i flera propositioner slagit fast en vilja att jobba för att få tillgänglighet att genomsyra samhället. I bland annat proposition 1999/2000:79 ”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken” slår man fast att vi ska jobba för att samhället i möjligaste mån ska tillgängliggöras så att funktionshindrade kan gå från att vara patienter till att vara medborgare i samhället. Det finns liknande initiativ inom EU och även FN."

Andeas Cederboms krönika om saker som sker parallellt

TIPSA REDAKTIONEN

Har du som förälder några erfarenheter du vill delge andra?


Kontakta gärna redaktionen och berätta!

Tipsa redaktionen

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta