Så hjälper du barn med allergi i skolan

Astma- och Allergiförbundet vill öka kunskapen och förståelsen för barn med allergi skolan och förskolan. I samband med det lanserar vi en helt ny webbsida, allergiiskolan.se. Syftet är att förbättra både arbetsmiljön i skolan och hälsan hos barnen. Allergiiskolan.se är en av det aktiviteter som vi genomför inom ramen för det nyligen inledda Barnallergiåret.

Skolelever i arbete vid ett bord. Foto- Många skolor gör ett bra arbete när de tar emot barn med allergi. Men det räcker inte. Astma och allergi ökar och vi får dagligen signaler till förbundet om att många barn far illa på grund av dålig inomhusmiljö i skolan. Vi hoppas att allergiiskolan.se ska leda till att de här barnen får känna sig som alla andra och inte känna sig utanför och särbehandlade, säger Maritha Sedvallson förbundsordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Allergiiskolan.se är en helt ny webbsida med samlad information om allergi. Sidan ska hjälpa personal i skolan eller förskolan att upptäcka och åtgärda allergirisker så att arbetsmiljön blir bra. Ett verktyg för att hitta allergirisker är att göra en allergirond. Allergironden är en digital checklista som hjälper personalen i skolan eller förskolan att upptäcka och åtgärda brister i arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om dålig ventilation, fuktskador eller bristande rutiner i matsituationen.

-  Vi vill visa på de vinster som alla barn gör, även de utan allergi, om man i skolorna inför ett regelbundet och systematiskt miljöhälsoarbete. Vi erbjuder kommunerna en färdig checklista till hjälp i arbetet, allergironden.se, så det är bara att sätta igång, säger Maritha Sedvallson.

Socialstyrelsens rapport Allergi i förskola och skola från början av året pekar på stora brister inom skolan. Bland annat bristande kunskap hos lärare och skolledare som bidrar till att försvåra situationen för barn med allergier. Rapporten visar också på en rad brister när det gäller inomhusmiljö, utomhusmiljö, anpassning av mat och undervisning.


Ny studie: Dålig hörteknik i skolan försvårar för elever med hörselnedsättning

En person med hörapparat. Foto
80 procent av klassrummen har dåliga akustiska egenskaper, 60 procent av hörtekniken fungerar inte som den ska och endast 20 procent av eleverna har kontakt med kommunal hörselpedagog. Det visar en studie av hörteknik och dess användning i skolor i Stockholm, som Specialpedagogiska skolmyndigheten och Hörselhabiliteringen på Karolinska Universitetssjukhuset gjort, för att kartlägga studiesituationen för elever med hörselnedsättning.

Skolböcker via app i Upplands Väsby kommun

En skolelev som lyssnar på skolböcker i hörlurar. Foto
Nu har samtliga elever i Väsby tillgång till skolböcker i ljudform, och kan lyssna på inlästa läromedel via en app. I och med en kommunlicens hos Inläsningstjänst är det nu möjligt för alla elever att på ett flexibelt sätt tillgodogöra sig kunskap, inte bara de med läs- och skrivsvårigheter.

Ökade krav på tillgänglighet

En skolkorridor med ett antal elever. Foto
Från årsskiftet klassas bristande tillgänglighet som diskriminering. Skolor bör se över sin miljö för att undvika anmälningar, påpekar SPSM.

En tillgänglig skola funkar för alla elever

En elev som skriver på svarta tavlan. Foto
Regeringen har nyligen lagt ett lagförslag om att bristande tillgänglighet i alla skolformer ska klassas som en form av diskriminering. Det föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. För att åstadkomma en tillgänglig skola behöver landets förskolor och skolor arbeta mer aktivt. Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden har samtidigt lanserat ett verktyg som ger konkret hjälp i arbetet för en mer tillgänglig skola.

Bristande tillgänglighet i skolan blir diskriminering - Tillgänglighetspaket kan hjälpa skolorna

En elev som sitter och läser en bok. Foto
Med anledning av riksdagsbeslutet om ny diskrimineringslag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering även i förskolans och skolans verksamhet, överlämnar Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden i eftermiddag sitt gemensamma tillgänglighetspaket kallat Tillgänglighet får skolan att funka till berörda inom regering, riksdag och departement. Paketet ger förskolor och skolor konkreta verktyg till att fördjupa och komma igång med sitt tillgänglighetsarbete.

Fler artiklar om Grundskola

Annonser:

LÄS MER HOS OSS

"Man har inte ork att kämpa för att få den hjälp man behöver i skolan, samtidigt som man kämpar för att passa in bland sina kamrater."

 

ur Andreas Cederboms krönika "När skolan kraschlandar ligger de funktionshindrade underst"

Till krönikan

GUIDE STÖD I GRUNDSKOLAN

Läs portalens guide om stöd i grundskolan.

Läs guiden

LÄS MER HOS OSS

"Regeringen har i flera propositioner slagit fast en vilja att jobba för att få tillgänglighet att genomsyra samhället. I bland annat proposition 1999/2000:79 ”Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken” slår man fast att vi ska jobba för att samhället i möjligaste mån ska tillgängliggöras så att funktionshindrade kan gå från att vara patienter till att vara medborgare i samhället. Det finns liknande initiativ inom EU och även FN."

Andeas Cederboms krönika om saker som sker parallellt

TIPSA REDAKTIONEN

Har du som förälder några erfarenheter du vill delge andra?


Kontakta gärna redaktionen och berätta!

Tipsa redaktionen

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta