Försäkringskassans striktare behovsbedömning urholkar LSS-lagstiftningen

Staten vältrar över ansvaret för personlig assistans på kommunerna och allt fler med funktionsnedsättning får minskat eller indraget stöd. Det är konsekvensen av Försäkringskassans restriktivare behovsbedömning. Fyra av tio kommuner uppger att de saknar ekonomiska förutsättningar för att uppfylla intentionerna i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det visar en ny rapport som Riksförbundet FUB presenterar i dag.

En person i rullstol. Foto– Personer med funktionsnedsättning som tidigare haft rätt till personlig assistans fråntas allt oftare hela eller delar av stödet, trots att varken lagen eller funktionsnedsättning har ändrats, säger Thomas Jansson, ordförande för Föreningen för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB.

Sedan 2006 har Försäkringskassan steg för steg stramat åt bedömningarna av vad som ger personer med funktionsnedsättning rätt till personlig assistans i statens regi. I FUB:s rapport uppger fyra av fem kommuner att Försäkringskassans striktare bedömningsgrunder övervältrar ansvar och kostnader för personlig assistans till kommunerna. FUB:s undersökning visar också att närmare var tionde kommun frångår LSS när ansvaret övervältras från staten, för att istället hantera behovsbedömningarna inom ramen för Socialtjänstlagen (SoL). Det går stick i stäv med intentionerna i LSS-lagstiftningen.

– Det är oacceptabelt att regeringen i ett akut läge väljer att begrava frågan i en utredning till efter valet 2014 istället för att föreslå konkreta åtgärder. FUB kräver att regeringens LSS-utredning slutredovisas i god tid innan valet, så att partierna kan bekänna färg i valrörelsen, säger Thomas Jansson.

I den nya rapporten ”Svenska staten sviker de svagaste” föreslår FUB dessutom en översyn av lagtexten för att långsiktigt säkerställa att intentionerna i LSS-lagstiftningen efterlevs, en snabbutredning av en sänkt brytpunkt mellan kommunalt och statligt kostnadsansvar för personlig assistans samt ett kompetenslyft och behörighetskrav för kommunernas LSS-handläggare för att öka rättsäkerheten i besluten.

– Allvarligast är situationen för dem som har svårt att föra sin egen talan. Till dem tillhör barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. LSS-lagstiftningen infördes för att ge samhällets allra mest utsatta rätten till livskvalitet och människovärde. För dem är Sverige just nu kallare än på mycket länge, konstaterar Thomas Jansson.

FUB:s rapport ”Svenska staten sviker de svagaste” i pdf-format, öppnas i nytt fönster

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB har funnits sedan 1952 och består av cirka 27 000 medlemmar i lokalföreningar runt om i landet.


Assistanstips, en sajt med tips om assistans

En person med handledsstöd. Foto
Independent Living Institute, ILI, driver projektet och sajten Assistanstips där man samlar tips om assistans i en stor databas. Tanken är att samla upp många olika lösningar som assistansanvändare, assistenter och anhöriga kan testa och låta sig inspireras av för att utveckla egna metoder. Alla tips är helt gratis.

Webbshop med förbrukningsvaror för personlig assistans

En person som tvättar händerna. Foto
Under hösten lanserades webbshoppen Assistansgrossisten.se där assistansanordnare kan beställa hem förbrukningsvaror som är godkända av Försäkringskassan som assistansomkostnad direkt hem till sina kunder.

JAG – en av världens bästa lösningar för Independent Living

Pictogrambild för ordet Bra. Illustration
Zero Project i Österrike har valt Föreningen JAGs assistanskooperativ, Brukarkooperativet JAG, som en av de bästa lösningarna för Independent Living och politiskt deltagande 2015.

Förlorad personlig assistans förödande för individen

En rullstol i en sopcontainer. Foto
STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, har nyligen publicerat en rapport som beskriver hur livsvillkoren förändrats för personer som har förlorat sin rätt till statlig assistansersättning. STILs rapport visar att dessa personer förlorat möjligheten att delta i samhället, att arbeta, studera och ha någon fritid.

Assistansersättning innebär ett självvalt liv på jämlika villkor

Några personer som fiskar på en brygga varav en person sitter i rullstol. Foto
STIL har tillsammans med en rad organisationer, bland annat Försäkringskassan, skrivit ett gemensamt uttalande om assistansersättningens betydelse för ett självbestämt liv på lika jämlika villkor. Syftet är att väga upp den fuskbild som florerar i media.

Fler artiklar om Assistans

Annonser:

GUIDE ASSISTANS

Läs portalens assistansguide.

Läs guiden

TIPSA REDAKTIONEN

Har du några erfarenheter du vill dela med dig angående assistans?

Tipsa gärna redaktionen.

Ge oss ditt förslag!

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta