Inventering av bostäders tillgänglighet

Piteå kommun har genomfört en inventering av tillgänglighet i flerfamiljshus för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Antalet äldre i kommunen beräknas öka i framtiden och en bostad med bra tillgänglighet är ofta en förutsättning för att äldre kan bo i en vanlig lägenhet och klara sig själv.

Ett flerfamiljshus. Foto- Kommunen har beviljats statliga medel för inventeringen, vilket är otroligt glädjande. Det gör att vi får ett bra utgångsläge både för konkreta förbättringsåtgärder och som hjälp i samhällsplaneringen, säger Anna Stamblewski, samhällsutvecklare Piteå kommun.
Fysisk tillgänglighet är en demokrati- och jämlikhetsfråga. Alla ska kunna bo, leva och verka i samhället på lika villkor. En viktig fråga på nationell nivå är att arbeta för att öka den fysiska tillgängligheten.

Inventeringen omfattar alla flerbostadshus. Det kan exempelvis handla om framkomlighet med rullstol och rollator samt framkomligheten för personer med synnedsättning. Inga besök har gjorts i lägenheter, utan kartläggningen gäller utomhus och i trapphus. Utifrån inventeringen kan kommunen effektivt driva tillgänglighetsarbetet framåt för det totala bostadsbeståndet i kommunen.

Liknande arbete har genomförts i andra kommuner. Flera statliga myndigheter såsom Boverket och Myndigheten för delaktighet vill påskynda arbetet i kommunerna.


Tystnad omger intellektuellt funktionsnedsattas åldrande

En äldre person som går med rollator. Foto
Äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar tillåts inte åldras på samma sätt som andra och får inte det stöd de behöver. Det visar en doktorsavhandling om synen på ålderdom hos personal och boende på gruppbostäder.

Inventering av bostäders tillgänglighet

Ett flerfamiljshus. Foto
Piteå kommun har genomfört en inventering av tillgänglighet i flerfamiljshus för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Antalet äldre i kommunen beräknas öka i framtiden och en bostad med bra tillgänglighet är ofta en förutsättning för att äldre kan bo i en vanlig lägenhet och klara sig själv.

Gruppbostad är dyrare än personlig assistans

En hög med sedlar. Foto
Det finns en utbredd uppfattning att gruppboende kostar mindre än personlig assistans. Föreningen JAGs kostnadsjämförelse visar att det är tvärtom. Gruppbostad för en person med stödbehov dygnet runt kostar en kvarts miljon kronor mer per år än personlig assistans.

Allergi i siffror

Omslagsbild till Allergifakta 2015
Hur många pollenallergiker finns det i Sverige? Hur många barn med astma? I nya publikationen Allergifakta som ges ut av Astma- och Allergiförbundets forskningsfond får du svar på dessa och många andra frågor om allergi.

Enklare för synskadade med talande kösystem

Ett apotek. Foto
Efter lyckat försök med talande kösystem införs detta nu på ett antal Hjärtat-apotek som en service för kunder med synnedsättning. Det gäller dels nystartade apotek, dels tio utvalda apotek inom Hjärtat.

Fler artiklar om Sverige

Annonser:

LÄS MER HOS OSS

"Det är klart att Sverige är bra på saker när det gäller tillgänglighet, men bäst…?"

Sofia Thoresdotters krönika

TIPSA REDAKTIONEN

Har du några erfarenheter du vill dela med dig angående assistans?

Tipsa gärna redaktionen.

Ge oss ditt förslag!

Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta