Otillgängliga lekplatser

Maria Prellwitz, lärare på arbetsterapeututbildningen vid Luleå tekniska universitet, som i en studie om tillgänglighet på lekplaster fann att det finns stora brister.

Vad är de största svagheterna? Vad bör man åtgärda?

– Det kan till exempel handla om ramper till lekredskap och att ändra underlaget. Ofta är det bara ett eller två lekredskap som är anpassade. Om barn med rörelsehinder inte kan vara där de andra barnen leker, eller om de är hänvisade till "sina” redskap så missar man helt den sociala delen.

Vilka är dina tydligaste slutsatser i studien?

– Att barn med funktionsnedsättningar är väl medvetna om att lekplatsen är en plats som inte är byggd för dem. Det är en plats som i stor utsträckning får dem att känna sig annorlunda. Att inte kunna vara med på en lekplats tar ifrån barnen det så viktiga lekandet. I förlängningen kan det leda till minskad social kompetens i förhållande till jämnåriga, bristande självsäkerhet och självkänsla.

Hur kom du in på området lekplatser?

– Jag genomförde en studie "Om jag hade en kompis..." där barn i olika åldrar beskrev hur det skulle vara att ha en kompis som satt i rullstol. I nästan alla situationer beskrev barnen hur de på olika sätt kunde hjälpa sin kompis att ta sig fram eller utföra olika aktiviteter. Men när det handlade om att vara på lekplatsen var det inte lika självklart att hjälpa sin kompis. Det fick mig att reflektera över lekplatsen som en otillgänglig plats.


Pilotstudie undersöker spelproblem bland unga hörselskadade

Några sedlar på hög. Foto
Tidigare undersökning tyder på att ungdomar med funktionsnedsättning i högre grad än andra spelar om pengar. Nu har forskare inom folkhälsovetenskap vid Örebro universitet fått drygt 300 000 kronor från Folkhälsomyndigheten för att undersöka om det gäller även gruppen döva och hörselskadade.

Lidingöloppet och Ottobock inleder samarbete

Löpare som springer på en gata. Foto
Lidingöloppet och det ortopedtekniska företaget Ottobock inleder ett samarbete kring LidingöRuset och LidingöRullet. Tillsammans kommer de bägge parterna att öka upplevelsen för deltagare, familjer och assistenter och sprida kännedomen om LidingöRuset och LidingöRullet.

Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv

Bokomslag till bok om paddling, skridskoåkning och lägerliv för personer med funktionsnedsättning. Foto
RG Aktiv Rehabilitering (RG) bedriver numera friluftsverksamhet med kajakpaddling, skridskokälkåkning och lägerliv på fler platser i Sverige. Nu kan även du som bor i Malmö, Göteborg - Ljungskile, Norrköping, Falun och Luleå delta i verksamheten.

Scandinavian Outdoor Games gör festivalutbudet tillgängligt för alla

En person som sitter i skogen och kollar när några åker BMX-cykel i skogen. Foto
Skandinaviens största event inom outdoorsport tar taktpinnen i tillgänglighetsfrågan. Årets upplaga av festivalen, 30 maj-1 juni, handikappanpassar vattenarenan och erbjuder kanotaktiviteter för funktionshindrade.

Penguins startar kälkhockeylag - utvecklar idrotten i Sverige

Två kälkhockeylag i kamp framför målet. Foto
Svensk kälkhockey har tagit ett kliv framåt, ett nytt kälkhockeylag har bildats – Järnbrott Penguins.

Fler artiklar om Fritid

Annonser:

LÄS MER HOS OSS

"Det är klart att Sverige är bra på saker när det gäller tillgänglighet, men bäst…?"

Ur Sofia Thoresdotters krönika "Min högsta önskan är att få det självklara"

Till krönikan
Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta