Grönområden positivt för hälsan

Grönområden främjar fysisk aktivitet och har positiva effekter både på den fysiska och psykiska hälsan. Det visar en ny vägledning från Statens folkhälsoinstitut, FHI. Syftet med vägledningen är att underlätta och säkerställa att olika gruppers behov blir tillgodosedda.

Grönområden är en plats för återhämtning. Forskning visar att ju närmare man har till ett grönområde, desto mindre stressad känner man sig. Grönområden fungerar också som ett filter mot luftföroreningar och framtidens förändrade klimat.

- Utmaningen för kommuner är att skapa attraktiva områden som är användbara och lockande för breda befolkningsgrupper. Det skulle även betyda att fler besöker dem, säger Anna Karin Johansson, utredare på Statens folkhälsoinstitut.

Attraktiva grönområden gynnar hälsan i alla grupper

Tillgång till attraktiva grönområden främjar hälsan för alla. Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning är grupper som är mer utsatta för hälsorisker än andra. Men behoven och önskemålen ser olika ut för olika grupper.

Om barn vistas mycket i grönområden påverkas koncentrationsförmågan positivt, de rör på sig mer och är friskare. ”Ostädade” stråk där det går att bygga gångar och kojor är till exempel positiva inslag. Många äldre kommer sällan ut.  Grönska, vatten, sittplatser och möjligheter att se och träffa andra människor är viktiga kriterier för många äldre.

Checklista för grönområden

För att underlätta och säkerställa att olika gruppers behov blir tillgodosedda presenterar rapporten en checklista med en handledning. Den kan också användas för att utveckla befintliga grönområden.


Pilotstudie undersöker spelproblem bland unga hörselskadade

Några sedlar på hög. Foto
Tidigare undersökning tyder på att ungdomar med funktionsnedsättning i högre grad än andra spelar om pengar. Nu har forskare inom folkhälsovetenskap vid Örebro universitet fått drygt 300 000 kronor från Folkhälsomyndigheten för att undersöka om det gäller även gruppen döva och hörselskadade.

Lidingöloppet och Ottobock inleder samarbete

Löpare som springer på en gata. Foto
Lidingöloppet och det ortopedtekniska företaget Ottobock inleder ett samarbete kring LidingöRuset och LidingöRullet. Tillsammans kommer de bägge parterna att öka upplevelsen för deltagare, familjer och assistenter och sprida kännedomen om LidingöRuset och LidingöRullet.

Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv

Bokomslag till bok om paddling, skridskoåkning och lägerliv för personer med funktionsnedsättning. Foto
RG Aktiv Rehabilitering (RG) bedriver numera friluftsverksamhet med kajakpaddling, skridskokälkåkning och lägerliv på fler platser i Sverige. Nu kan även du som bor i Malmö, Göteborg - Ljungskile, Norrköping, Falun och Luleå delta i verksamheten.

Scandinavian Outdoor Games gör festivalutbudet tillgängligt för alla

En person som sitter i skogen och kollar när några åker BMX-cykel i skogen. Foto
Skandinaviens största event inom outdoorsport tar taktpinnen i tillgänglighetsfrågan. Årets upplaga av festivalen, 30 maj-1 juni, handikappanpassar vattenarenan och erbjuder kanotaktiviteter för funktionshindrade.

Penguins startar kälkhockeylag - utvecklar idrotten i Sverige

Två kälkhockeylag i kamp framför målet. Foto
Svensk kälkhockey har tagit ett kliv framåt, ett nytt kälkhockeylag har bildats – Järnbrott Penguins.

Fler artiklar om Fritid

Annonser:

LÄS MER HOS OSS

"Det är klart att Sverige är bra på saker när det gäller tillgänglighet, men bäst…?"

Ur Sofia Thoresdotters krönika "Min högsta önskan är att få det självklara"

Till krönikan
Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta