ADHD och idrott i fokus

Paralympics innebär att fysiskt funktionshindrade och utvecklingsstörda idrottare hamnar i strålkastarljuset. En grupp som sällan uppmärksammas inom idrotten är personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Därför har Centrum för idrottsforskning inlett ett projekt för att öka kunskapen om situationen för unga med bland annat ADHD och Aspbergers syndrom.

Löpare som springer på en löparbana. FotoNeuropsykiatriska funktionshinder (NPF) är ofta dolda. I skolans värld har visserligen situationen för elever med till exempel ADHD och Aspbergers syndrom uppmärksammats flitigt under de senaste åren. Men hur ser det ut inom idrotten?

För att ta reda på mer har Centrum för idrottsforskning inlett ett samarbete med kommunikationsföretaget Communicato och Riksförbundet Attention. I höst startar arbetet med att intervjua unga med NPF om deras attityder och erfarenheter av idrott, inom såväl idrottsrörelsen som i skolan och på fritiden. Resultatet ska presenteras i maj 2013.

Projektet är en del i Centrum för idrottsforsknings regeringsuppdrag att under år 2012 analysera vad som kännetecknar en bra idrottsverksamhet. En särskild uppmärksamhet kommer att riktas mot barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Centrum för idrottsforskning gör varje år en uppföljning av statens stöd till idrotten på uppdrag av regeringen. Centrum för idrottsforskning (CIF) initierar, stödjer och informerar om idrottsforskning.


Pilotstudie undersöker spelproblem bland unga hörselskadade

Några sedlar på hög. Foto
Tidigare undersökning tyder på att ungdomar med funktionsnedsättning i högre grad än andra spelar om pengar. Nu har forskare inom folkhälsovetenskap vid Örebro universitet fått drygt 300 000 kronor från Folkhälsomyndigheten för att undersöka om det gäller även gruppen döva och hörselskadade.

Lidingöloppet och Ottobock inleder samarbete

Löpare som springer på en gata. Foto
Lidingöloppet och det ortopedtekniska företaget Ottobock inleder ett samarbete kring LidingöRuset och LidingöRullet. Tillsammans kommer de bägge parterna att öka upplevelsen för deltagare, familjer och assistenter och sprida kännedomen om LidingöRuset och LidingöRullet.

Lär dig mer om paddling, skridskoåkning och lägerliv

Bokomslag till bok om paddling, skridskoåkning och lägerliv för personer med funktionsnedsättning. Foto
RG Aktiv Rehabilitering (RG) bedriver numera friluftsverksamhet med kajakpaddling, skridskokälkåkning och lägerliv på fler platser i Sverige. Nu kan även du som bor i Malmö, Göteborg - Ljungskile, Norrköping, Falun och Luleå delta i verksamheten.

Scandinavian Outdoor Games gör festivalutbudet tillgängligt för alla

En person som sitter i skogen och kollar när några åker BMX-cykel i skogen. Foto
Skandinaviens största event inom outdoorsport tar taktpinnen i tillgänglighetsfrågan. Årets upplaga av festivalen, 30 maj-1 juni, handikappanpassar vattenarenan och erbjuder kanotaktiviteter för funktionshindrade.

Penguins startar kälkhockeylag - utvecklar idrotten i Sverige

Två kälkhockeylag i kamp framför målet. Foto
Svensk kälkhockey har tagit ett kliv framåt, ett nytt kälkhockeylag har bildats – Järnbrott Penguins.

Fler artiklar om Fritid

Annonser:

LÄS MER HOS OSS

"Det är klart att Sverige är bra på saker när det gäller tillgänglighet, men bäst…?"

Ur Sofia Thoresdotters krönika "Min högsta önskan är att få det självklara"

Till krönikan
Funkaportalen drivs av Stiftelsen Funka   |  E-post: redaktionen@funkaportalen.se   |    Kontakt   |   Om webbplatsen   |   Webbkarta