Välkommen till Funkaportalen!

Här hittar du viktig information, reportage, tips, tankar och idéer om funktionshinder. Du kan själv bidra med åsikter.

Reportage

Här hittar du nyheter, artiklar och reportage om det mesta som rör personer med funktionsnedsättning. Det kan exempelvis handla om assistans, utbildning, arbete, resande eller fritid samt mycket mer.

Guide

Här hittar du guider, tips och beskrivningar kring skola, arbete, assistans, bilstöd och så vidare när man har funktionsnedsättning. Det är många gånger en djungel att sätta sig in i ett ämne bara för att man är funktionsnedsatt och ska gå i skola till exempel, det här är en liten hjälp på vägen.

Krönikor

Krönikorna är skrivna av personer som själva har funktionsnedsättning alternativt är nära anhörig till någon med funktionsnedsättning. Krönikörerna skriver intressant och inspirerande om livets alla sidor när man har funktionsnedsättning. Det ger en bra spegelbild av vår verklighet.

Hitta

Här hittar du assistansanordnare, organisationer och olika kompetenscentra som rör personer med funktionsnedsättning.

Talande Webb

Talande Webb är det mest spridda uppläsande hjälpmedlet som är gratis för användaren. Här hittar du en beskrivning hur det fungerar.

Testpersoner och användartester

Vill du vara med och testa webbplatser, appar, mobiltelefoner, hissar, bankdosor, parkanläggningar och belysning? Då ska du anmäla dig till Funkaportalens användarpanel.

Annonser: